Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε πρακτική στον Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρακαλείστε να αποστείλετε το CV και ένα Motivation Letter στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: ceresegreece@gmail.com.