Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
στη ζώνη Schengen: Ποια η θετική επίδραση
στα ανθρώπινα δικαιώματα;

 

της Άλκηστις Καλαντζή

 

    Το παρόν άρθρο εξετάζει την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Schengen από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ζώνη Schengen έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Τα κράτη-μέλη έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του κεκτημένου της Schengen, κυρίως κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών κρίσεων, των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, της τρομοκρατίας, αλλά και των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία. Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Schengen συμβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση του χώρου της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης της Ευρώπης, και στο δικαίωμά τους να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και οφέλη που απορρέουν από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε άλλες χώρες μέλη της ζώνης Schengen. Η αποφυγή των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην άσκηση των δικαιωμάτων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα καταστήσει την ΕΕ ισχυρότερη, τόσο στην εσωτερική της διακυβέρνηση, όσο και στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της ενισχυμένης προστασίας των κοινών εξωτερικών συνόρων, της αποτελεσματικής διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της διευκόλυνσης της επαφής μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο παγκοσμίως κοινό χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία από William John Gauthier αδειοδοτείται με βάση την CC BY-2.0

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like