Ο ρόλος του ΟΗΕ στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

της Ζαχαρούλας Παναγιωτοπούλου

 

   Το παρόν άρθρο εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τον σκοπό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τον ρόλο του στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνή κλίμακα. Το άρθρο διερευνά τη δέσμευση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε το 1948. Το άρθρο εμβαθύνει στη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τους ευγενείς του στόχους. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι γραφειοκρατικές ανεπάρκειες, οι ανισορροπίες ισχύος μεταξύ των κρατών μελών, και οι γεωπολιτικές σκοπιμότητες συχνά εμποδίζουν την ικανότητα του οργανισμού να αναλάβει αποφασιστική δράση σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία από United Nations Photo αδειοδοτείται με βάση την CC BY-NC-ND-2.0.DEED .

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like