Νότια Οσετία: Η κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή

 

της Αικατερίνας Παπαναστασίου

 

   Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το καθεστώς προσωπικών και πολιτικών ελευθεριών στη Νότια Οσετία. Αυτή η περιοχή του Καυκάσου αποσχίστηκε το 2008 από τη Γεωργία, έχοντας αναγνωριστεί μόνο από τη Ρωσία και ελάχιστα άλλα κράτη. Ως εκ τούτου, η Νότια Οσετία παραμένει οικονομικά και πολιτικά αποκλεισμένη από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα την ευρωστία των δημοκρατικών θεσμών αλλά και τα δικαιώματα όσων κατοικούν εκεί. Αυτό το άρθρο επιχειρεί μία σύντομη ανασκόπηση των πιο κεντρικών ζητημάτων, εξετάζοντας παράλληλα τη στάση της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία : © Jelger Groeneveld με άδεια CC BY 2.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like