Αμπχαζία: Το επίπεδο προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της δημοκρατίας
στο εσωτερικό της περιοχής

 

 

της Αικατερίνας Παπαναστασίου

 

   Το παρόν άρθρο εξετάζει το καθεστώς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην de facto αυτονομηθείσα περιοχή της Γεωργίας, την Αμπχαζία. Πιο συγκεκριμένα, μέσω μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής επιδιώκεται η απόδοση της γενικής εικόνας τόσο της περιοχής της Αμπχαζίας αλλά και των διπλωματικών σχέσεων της με τη Γεωργία και τη Ρωσία. Εκείνο που αποτυπώνεται ευκρινώς είναι ότι η μακροχρόνια πρακτική της de facto αυτονομίας της Αμπχαζίας έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στη διαχείριση των εσωτερικών ζητημάτων της. Επίκεντρο της ανάλυσης του εν λόγω άρθρου είναι το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και της δημοκρατίας. Καταληκτικά, συμπεραίνεται ότι η Αμπχαζία ως μη αναγνωρισμένη αυτόνομη περιοχή από τη διεθνή κοινότητα, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την επαρκή προστασία της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία : © Clay Gilliland με άδεια CC BY-SA 2.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like