Το δημοκρατικό ταξίδι της Μυανμάρ

 

 

της Ιωάννας Ωκεανίας Πολυχρονοπούλου

 

   Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Μυανμάρ με αφορμή το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η διαχρονική παρέμβαση του στρατού στη διαμόρφωση του συντάγματος, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την οικοδόμηση του κράτους. Ωστόσο ούτε η κοινωνική βάση της χώρας υποστήριξε τον εκδημοκρατισμό καθώς οι εθνοτικές ομάδες συχνά συγκρούονται με αποτέλεσμα η κοινωνία των πολιτών να αναζητά την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας μετά το πραξικόπημα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνδρομή από την Κίνα και την Ρωσία. Ενώ από την άλλη πλευρά οι χώρες τις Δύσης και οι διεθνείς οργανισμοί με μικρότερη επιτυχία επιδιώκουν την διπλωματική απομόνωση της χούντας και την επιβολή κυρώσεων. Συμπεραίνεται ωστόσο πως η ελπίδα του εκδημοκρατισμού έρχεται από την αναγνώριση της αντιπολίτευσης και την υποστήριξη της από την Δύσης για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την χούντα.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

Φωτογραφία: “2021 Myanmar Armed Forces Day 05” από Ministry of Defence of the Russian Federation αδειοδοτείται με βάση τη CC BY 4.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like