Ιράκ: Ανάκαμψη ή Αδιέξοδο;
Μια Κριτική Ανάλυση της Κατάστασης της Χώρας
και των Δυνατοτήτων της για το Μέλλον

 

 

του Νικόλαου Σκλάβου

 

   Το παρόν άρθρο θα τονίσει, αρχικά, τη σημασία της Μέσης Ανατολής ως στρατηγικό σημείο για τη διεκδίκηση συμφερόντων. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στο Ιράκ, παρουσιάζοντας τον πυλώνα της οικονομίας και της ενέργειας, προκειμένου να αναδειχθεί η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί το μετασυγκρουσιακό σχέδιο της χώρας. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι βασικές αρχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Μέση Ανατολή και οι στόχοι της. Τέλος, θα γίνει μια κριτική ανάλυση των δυνατοτήτων του Ιράκ για το μέλλον και των αποτελεσμάτων της παρουσίας των ΗΠΑ στο εν λόγω υποσύστημα.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία: “Ziggurat of Borsippa” από Mohammad Ali Huzam αδειοδοτείται με βάση τη CC BY-SA 2.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

You may also like