Η χρήση παραστρατιωτικών ομάδων

και οι συνέπειές τους στις Διεθνείς Σχέσεις

 

της Ελισάβετ Βερενίκης Καρκαλά

 

  Το παρόν άρθρο εξετάζει τη δυναμική της χρήσης των παραστρατιωτικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι απορρέουσες συνέπειες της χρήσης τους στη διαμόρφωση των Διεθνών Σχέσεων, με τη βοήθεια της έκθεσης των πλέον καθοριστικών σημείων των υπό εξέταση ομάδων. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ο ορισμός τους, το νομικό καθεστώς, ο χειρισμός και η αντιμετώπισή τους από το Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, μελετάται το ιστορικό πλαίσιο ανάδειξής τους, οι πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησής τους, οι στόχοι τους, και οι τρόποι λειτουργίας τους. Τέλος, γίνεται μια σύντομη μνεία σε τρεις από τις πλέον σημαίνουσες, ως προς τον αντίκτυπο και τη δυναμική τους, παραστρατιωτικές οργανώσεις, προς έκθεση του πολυδιάστατου χαρακτήρα και του ευρέος φάσματος δράσης των εν λόγω οργανώσεων.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία από Official U.S. Navy Page αδειοδοτείται με βάση την United States government work.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like