Επισιτιστική Κρίση στην Ευρώπη: Οι Επιπτώσεις του Pωσο-Oυκρανικού Πολέμου

 

της Μαρίας Ελένης Κολοκοτρώνη

 

Το παρόν άρθρο μελετά το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη και το πώς αυτή επιβαρύνεται από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, θίγονται οι συνέπειες της σύγκρουσης στους πυλώνες του ευρωπαϊκού συστήματος διάθεσης τροφίμων, καθώς και οι πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Το κείμενο υπογραμμίζει ότι το τρωτό σημείο της ευρωπαϊκής γεωργικής βιομηχανίας είναι η εξάρτησή της σε πρώτες ύλες, ενέργεια, και λιπάσματα, κάτι που δημιουργεί κωλύματα για τους αγρότες στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να απειλείται η οικονομική ευρωστία και η άμεση πρόσβαση σε τρόφιμα. Έτσι, οι υψηλές τιμές των εισροών επηρεάζουν κλιμακωτά το κόστος παραγωγής και τις τιμές διάθεσης των προϊόντων, οδηγώντας τελικά στον πληθωρισμό. Επακόλουθα αυτής της κατάστασης είναι η επισιτιστική ανασφάλεια, η διατροφική φτώχεια, και η οικονομική κατάρρευση. Τέλος, το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα πως η λύση για τον μετριασμό της επισιτιστικής κρίσης κρύβεται στη διευρωπαϊκή συνεργασία και την ανάπτυξη της αυτάρκειας των πιο ευάλωτων κρατών.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία από USDAgov μέσω openverse αδειοδοτείται με βάση την PDM 1.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like