Οι μειονότητες Chechens και Buryats στην Ρωσία:
Ποια η διαβίωση αυτών στη Ρωσία και
ποια η σύνδεσή τους με τη συμμετοχή
στον ρωσικό στρατό

 

 

της Αικατερίνας Παπαναστασίου

 

   Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναδείξει την κατάσταση των δικαιωμάτων και τις διακρίσεις που υφίστανται οι ρωσικές μειονότητες των Τσετσένων και Μπουργιατών. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο προσεγγίζει το ζήτημα της ρωσικής εισβολής υπό άλλη σκοπιά, εξετάζοντας τη συμμετοχή των συγκεκριμένων μειονοτήτων, τους λόγους και τον τρόπο στρατολόγησής τους. Καθίσταται σαφές ότι οι διαφορές της σχέσης της Μόσχας με τις δύο μειονότητες, οφείλονται στη διαφορετική ιστορική εξελικτική πορεία των σχέσεών τους, ενώ οι συνέπειές τους είναι φανερές στην ομοσπονδιακή νομοθεσία, στην κοινωνία αλλά και στον στρατό. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Τσετσένοι στην Ουκρανία καθώς και με τους παράγοντες που οδήγησαν στην στρατολόγηση των Μπουργιατών στρατιωτών.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

Φωτογραφία: “Tank Map War Monochrome” από Joachim Schnürle αδειοδοτείται με βάση τη Pixabay License.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

You may also like