Οι προκλήσεις ασφαλείας για
την ευρωπαϊκή μετάβαση στις ΑΠΕ

 

του Αριστομένη Περρωτή

 

   Το παρόν άρθρο στοχεύει να αναλύσει τις προκλήσεις ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετάβαση της ΕΕ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) διασφαλίζει την ενεργειακή της ασφάλεια μακροπρόθεσμα, αλλά είναι προβληματική. Πολλές από τις απαιτούμενες βιομηχανίες και απαραίτητες πρώτες ύλες για τη μετάβαση στις ΑΠΕ ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Ο έλεγχος αυτός δημιουργεί τον κίνδυνο εξάρτησης για την ΕΕ. Παρόλα αυτά, η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει τη μετάβασή της, να αυξήσει τις δυνατότητες εγχώριας παραγωγής πράσινων τεχνολογιών, και να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της ώστε να αποφύγει τους κινδύνους της εξάρτησης από την Κίνα.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία από Friends of the Earth Europe αδειοδοτείται με βάση την CC BY-NC 2.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like