Οι Διμερείς Σχέσεις
Βουλγαρίας – Βόρειας Μακεδονίας
υπό το πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης (Α’ μέρος)

 

 

του Γιάννη Ήλκου

 

   Το παρόν άρθρο εξετάζει τη διένεξη Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας υπό το πρίσμα της ένταξης της πρώτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκκινώντας χρονικά από το 1878 και τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Αρχικά, επιχειρείται να οριοθετηθεί το περίβλημα των σχέσεων Σόφιας-Σκοπίων και επεξηγούνται οι ιστορικές καταβολές των σημερινών διαφωνιών, μέσω αντίστιξης των δύο ιστοριογραφικών αφηγήσεων. Στη συνέχεια, αναλύεται η ταυτοτική φύση της διένεξης για αμφότερες τις πλευρές. Το επόμενο κείμενο εστιάζει στη σύγχρονη έκφανση των διμερών σχέσεων, στα πιο ακανθώδη σημεία τριβής και στα εμπόδια που θέτει η Σόφια στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:

 

 

Φωτογραφία: “DSC_3683” από Влада на Република Северна Македонија αδειοδοτείται με βάση τη Public Domain Mark 1.0.

 

Οι απόψεις που περιέχονται στο ανωτέρω άρθρο εκφράζουν αποκλειστικά την/τον συγγραφέα του και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ή των ερευνητών του.

 

 

You may also like